Една прави

 
 
 
 

една прави

 
Јадлива органска козметика која ги зајакнува самохраните мајки

„Една прави“ е социјално претпријатие кое нуди високо квалитетна, органска и јадлива козметика, со чија продажба и изработка се зајакнуваат самохраните мајки од организацијата „Една може“.
Социјалното претпријатие е создадено за да ги задоволи потребите на сите оние кои одбираат да се грижат за својата кожа и кожата на своите најмили, здраворазумно, долгорочно и ефективно. Наменета е за сите оние кои не сакаат да внесуваат тешки метали, отрови, парабени, емулгатори, вештачки соединенија блиски на пластиката и алиуминиум во својот крвоток. И секако, за сите оние кои веруваат во силата на енергијата и на природата, и затоа одбираат да внесуваат козметика создадена со љубов, од љубов.
Со купување на производите на „Една прави” директно ја поддржувате и мисијата на Здружението на граѓани за еднородителски семејства и самохрани родители „Една може!“, продонесувате за подобар свет за самохраните мајки и нивните деца и ја стабилизирате одржливоста на единствената активна организација.
Воедно активно допринесувате за зголемување на вработливоста на самохраните мајки во нашата компанија, и со тоа учествувате во креирањето на неприкосновено квалитетните органски, јадливи козметички производи од Македонско потекло кои ги нудиме на светски пазари.

Контакт:
„Една прави“
Адреса: Ул. Народен фронт бр. 5 1000 Скопје
Лице за контакт: Дороти Пачкова
Телефон: 071 936 497
Електронска пошта: info@onecan.org.mk, onecan2015@yahoo.com
FB страна: https://www.facebook.com/onecansocbizz