Бејгл

 
 
 
 

Бејгл

 
Пекарница што интегрира

Од март 2019 година, во склоп на Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци „Избор“, функционира и пекарницата „Бејгл“. Ова социјално претпријатие нуди вработување и работна терапија на различни ранливи групи кои се корисници на „Избор“.

Пекарницата нуди различни пецива, слатки, торти, но и здрава храна- напитоци од различни овошја.

Контакт:
улица: „Благој Јанков Мучето“ бр. 4
Струмица
телефон: 075 233 2018