Feel Krusevo

 
 
 
 

Feel Krusevo

 
Почувствувај го Крушево преку обединетата туристичка услуга

Социо – економскиот центар за туристички услуги „FEEL Krusevo“ е формиран со здружување на силите на членките и заложбите на три граѓански организации од градот - Здружение за туризам и угостителство, Центар за хумани односи и „Крушевска жена“, како и со СОУ „Наум Наумоски - Борче“ и општина Крушево.
Спојот на граѓанскиот и образовниот сектор со локалната власт е со цел градење партнерство за одржлив развoј во туризмот, поточно за подобрување на квалитетот и квантитетот на услугите на туристичката дестинација Крушево во сите 365 дена од годината.
Со „FEEL Krusevo“ се опфатени околу 40 индивидуални сопственици на категоризирани соби и апартмани, локални ресторани, локални кафетерии, занаетчиски работилници, локални такси компании, локални земјоделски производители на органска храна, локални сопственици на стада овци, кози и коњи, долгорочно невработени жени кои произведуваат еко – органска храна по традиционална рецептура и млади високо образовани кадри како ментори на лица со потешкотии во равојот и едукатори на повозрасната популација.
Целта е економско јакнење на сите погоре споменати категории, преку обединета туристичка услуга. Во моментов развиени се три туристички понуди:
Feel History– Mузејска тура
Feel Tradition – Влашка тура
Sicret places - Mанастирска тура
„Feel Krusevo“ е сместен во строгиот ценатр на градот во просторија сопственост на општина Крушево. Тука на едно место може да вкусите и купите од надалеку познатите органски производи на крушевските жени и да обезбедите место за некоја од локалните тури.Контакт:
Социо – економскиот центар за туристички услуги „FEEL Krusevo“
Адреса: ул. Илинденска бб, Крушево
Лице за контакт: Лефкија Гажоска
Телефон: 078 259 550
Електронска пошта: feelkrusevo@gmail.com
Веб страна: http://feelkrusevo.com
FB страна: https://www.facebook.com/feelkrusevo