Ново

Потпишана Декаларацијата за развој на социјалните претпријатија во земјава

На настанот на промоција на Националната Мрежа на социјални претпријатија, кој се случуваше вчера во хотел „Холидеј Ин“ во Скопје, беше потпишана Декларација со која сите засегнати страни изразија подготвеност да дадат свој придонес во еко системот за развој на социјалното претпримаштво во земјава. ...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......

Македонските социјални претпријатија се обединуваат во мрежа

Создавање економија базирана на реалните потреби на граѓаните, придонес кон остварување на глобалните цели за одржлив развој и креирање идентитет, потпрен на  отвореност и доверба, поврзан со заедничките вредности, принципи, практики, визија и одговорност, се дел од  целите на  Мрежата на социјални ...
Share on Facebook
Tweet
Share On LinkedIn
Share by Email
Прочитај повеќе......