Balkan Green Foundation ја организира првата Balkan Green Academy 2020/2021 како дел од регионалната програма Balkan Green Ideas. Академијата се состои од неколку модули кои ги опфаќаат трите главни столба: политика, економија и општество, а има за цел да овозможи и покрене дискусија на актуелните ...