Проектот „Иновации за подобар свет“ во организација на Импакт Хаб GmbH од Виена наредниов период ќе одржи три тематски мрежни работилници за поединци и организации кои би можеле да бидат заинтересирани повеќе околу оваа активност:- На 8-ми октомври 2020, со тема Одржливост – климаски акции и ...