До 29.07.2019 година објавен е повикот за доделување договор за услуги „Поддршка на социјалните претпријатија“, финансиран од Европска Унија. Преку воспоставување на структури за поддршка на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија ќе се обезбедат низа услуги за развој на ...