„Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија“ е насловот на најновата публикација на Асоцијацијата за истраажување, комуникации и развој, „Паблик“, која опфаќа пресек на состојбата во која се наоѓа моментниот еко систем на социјално претприемништво кај нас.
Студијата потсетува на првите практики на социјалното претприемништво во земјава и упатува на постоењето на различните правни форми на социјални претпријатија кои постојат во македонскит контекст.
Анализата може да ја прочитате на овој линк.