„Анализа на капацитетите на социјалните претпријатија во Северна Македонија“ е насловот на најновата публикација на Асоцијацијата за истраажување, комуникации и развој, „Паблик“, која опфаќа пресек на состојбата во која се наоѓа моментниот еко систем на социјално претприемништво кај нас.Студијата ...